Tag: Алкалоид

Alkaloid“ so investicii od nad 1,1 milijardi denari i so 175 novi vrabotuvanja vo periodot januari-septemvri godinava

„Алкалоид“ со инвестиции од над 1,1 милијарди денари и со 175 нови вработувања во периодот јануари-септември годинава

Според единечниот биланс на успех, во периодот јануари-септември 2020 година, продажбите достигнуваат 6.900.199.436 денари, што е за девет отсто повеќе ...

Рубрики

Спонзорирано

ТОП 5 содржини


Вести од оваа седмица

No Content Available

Последни содржини